Om rasen

Historia

Upprinnelsen till den ras som vi idag känner som Rhodesian Ridgeback inleddes först runt mitten av 1800-talet i södra Afrika. 

 Man ville ha en hund som hade modet, självständigheten, intelligensen, rörligheten och den stora uthållighet som krävdes för jakt på farliga byten i de vidsträckta landområdena där endast de starkaste lyckades överleva. Den kallas även Afrikansk lejonhund, eftersom den tröttade ut lejon åt jägarna. 

Nu för tiden används denna ras sällan som jakthund utan främst som sällskapshund. Rasen har också visat sig vara väldigt framgångsrik vid bland annat eftersök. 

Mentala egenskaper

Rhodesian Ridgeback ska ha ett värdigt, intelligent uppträdande, reserverad mot främlingar utan att visa aggressivitet eller skygghet.

Rasen har en vänlig inställning till familjen och en neutral inställning till främmande människor. Personer som rasen träffar med jämna mellanrum accepteras direkt, det vill säga är ihågkomna och välkomna. Rasen har ett stort behov av sällskap och att få vara tillsammans med sin familj.

Rasstandard

Rhodesian Ridgeback ska vara en välbalanserad, kraftfull, muskulös, rörlig och aktiv hund. Den ska ha symmetrisk helhet, kapacitet för stor uthållighet och stor snabbhet. 

Rasens egenhet är ridgen (ryggens hårkam) vilken är formad av hår som växer i motsatt riktning mot den övriga pälsen. Ridgen är rasens adelsmärke. Den ska vara klart definierad, symmetrisk och avsmalna mot den punkt på ryggen, där höftbenen framträder.